За нас

Защо да изберете НТС ?

Всички обучения се провеждат в специализирани кабинети, оборудвани със съвременни технически средства: мултимедийни системи, компютърна техника, флипчарт и други.

Решения

повишаване на знанията и квалификацията на специалистите по актуални икономически и научно-технически проблеми, свързани с успешната евроинтеграция и ефективното усвояване на европейските фондове
курсове по ОП ”Развитие на човешките ресурси” и други европейски програми, управлявани от Агенция по заетостта. Професионално обучение на заети и безработни лица и по заявки на фирми за обучение на персонала им.
Гъвкавост на учебните програми по всички специалности за младежи и възрастни, модернизирани и съобразени с изискванията на европейската рамка.

Успешни реализации

над 1887 лица придобили Удостоверения за професионално обучение
87% лица Complete (success)
 
над 566 лица придобили Свидетелства за професионална квалификация
56% Complete (success)